Спешна терапия на мозъчния оток – кратки указания


md 01/09/2020

Нови стандарти на Neurocritical Care Society за спешна терапия на мозъчен оток при пациенти в интензивни неврологични отделения бяха публикувани в Journal of Neurocritical Care (1). 1. Терапия на мозъчния оток при субарахноидален кръвоизлив (SAH). Прилагане на болус дози хипертонични разтвори на натрий, според клиничната симптоматика, вместо според таргетните стойности на натрий, за намаляване на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.