Създаване на първата в Източна Европа биобанка за фекална микробиота с цел безопасна и ефективна трансплантация на фекална микробиота в България


md 01/09/2020

д-р Радислав Наков, дм1, д-р Иван Лютаков, дм2, доц. Атанаска Миткова, дб2, проф. д-р Ваня Герова, дм1, Вероника Петкова2, д-р Силва Гирагосян, дб2, доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм3, проф. Радка Кънева, дб2, доц. д-р Венцислав Наков, дм1 1Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Медицински университет – София 2Център по молекулна медицина, Катедра Медицинска […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.