По-интензивният контрол на артериалното налягане при диабет намалява сърдечносъдовия риск – нов анализ на данните от ADVANCE


md 01/09/2020

Хората със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), при които стойностите на артериалното налягане (АН) се подържат до 130/80 mmHg, имат по-малък риск за смърт по каквато и да е причина, независимо от изходния кардиоваскуларен риск и началните стойности на АН. Интензивната антихипертензивна терапия води и до по-малко сърдечносъдови инциденти – инфаркт, инсулт и други, свързани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.