Новини от ЕМА


md 01/09/2020

Нови медикаменти – Kaftrio (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) на Vertex Pharmaceuticals ще се прилага за лечение на муковисцидоза (кистична фиброза – CF) при пациенти >12-годишна възраст, които са хомозиготни за F508del мутация или хетерозиготни за F508del мутация в гена, кодиращ протеина CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), с минимално функционираща мутация (това означава или липса на продукция на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.