Нови данни подкрепят терапията с АСЕi или ARB по време на COVID-19


md 01/09/2020

Вече има доказателства, които са с висока степен на сигурност, че пациентите на настояща дългосрочна терапия с инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕi) или ангиотензин II рецепторни блокери (ARB), поради хронични заболявания, нямат повишен риск за по-тежко протичане на коронавирусното заболяване COVID-19. ACEi или ARB не оказват негативен ефект върху крайния изход на болните от COVID-19 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.