Неоадювантна терапия на HER2 позитивен рак на гърдата


md 01/09/2020

Около 20%-25% от пациентките с рак на гърдата имат амплификация на гена за human epidermal receptor type 2 (HER2), която води до свръхекспресия на HER2 рецептора в туморната тъкан. Тази свръхекспресия е свързана с по-агресивно заболяване, относително по-лоша прогноза и по-неблагоприятни крайни клинични резултати. Най-използваните методи за определяне на свръхекспресия на HER2 в туморната тъкан […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.