Keytruda с нова индикация за приложение при метастатичен плоскоклетъчен рак на белите дробове


md 01/09/2020

Kytruda*® (pembrolizumab) на MSD получи одобрението на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) да се използва в комбинация с carboplatin плюс paclitaxel или nab-paclitaxel като първа линия терапия при възрастни пациенти с метастатичен плоскоклетъчен (сквамозен) недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) (1). Стандарнтата първа линия терапия при метастатичен сквамозен NSCLC е базирана на платина + таксани химиотерапия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.