Fenofibrate и losartan имат благоприятен ефект при пациентите с хиперурикемия и подагра


md 01/09/2020

Резултатите от малко проучване при мъже (38-74 години) с анамнеза за хронична подагра с тофи или за рекуретен остър подагрозен артрит, получаващи терапия с allopurinol 300-600 mg/ден в течение на =/>3 месеца за контрол на хиперурикемията, показват, че добавянето на fenofibrate е свързано с 19% понижение в серумната концентрация на пикочна киселина (serum uric acid […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.