Ендоваскуларно лечение при животозастрашаващо кървене от псевдоаневризми на вътрешна илиачна артерия


md 01/09/2020

Д-р Георги Тодоров, д.м. Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна E-mail: georgitodorovvv@abv.bg Endovascular management of life threatening bleeding from pseudoaneurysm of internal iliac artery Dr Georgi Todorov, MD Department of Diagnostic Imaging, Interventional Radiology and Radiotherapy, Medical university – Varna E-mail: georgitodorovvv@abv.bg Аневризмите на вътрешната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.