Антагонизиране на OAC при остър интрацеребрален кръвоизлив


md 01/09/2020

Доказателствено-базирани препоръки за спешно антагонизиране на коагулопатия, свързана с приложението на витамин К антагонисти (VKA – warfarin, phenprocoumon и acenocoumarol), директни инхибитори на тромбина (dabigatran) и директни инхибитори на фактор Xa (apixaban, edoxaban и rivaroxaban) при пациенти с остър интрацеребрален кръвоизлив бяха публикувани от European Stroke Organisation (1). Директните орални антикоагуланти (DОАC; non-VKA OAC – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.