Терапия на ХОББ – стандартите на GOLD за 2019


md 01/06/2020

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) e четвъртата водеща причина за смърт в света, като се очаква към 2020 тя да е дори на трето място. ХОББ е била причина за три милиона смъртни случаи през 2012 (6% от общия брой в глобален мащаб). Заболяването е от особено значение за общественото здраве, защото може едновременно да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.