Сърдечносъдова терапия и COVID-19


md 01/06/2020

Нови доказателства от обсервационни проучвания показват, че инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) и ангиотензин рецепторните блокери (ARB) – използвани при пациенти с артериална хипертония (АХ), сърдечна недостатъчност (СН) и исхемична болест на сърцето (ИБС) поради доказаните им ползи при тези клинични състояния, не променят предиспозицията към тежка инфекция или клиничното протичане на COVID-19 (1, 2, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.