Пневмонията при COVID-19 – един причинител, два фенотипа, два вида лечение?


md 01/06/2020

Първите стандарти за апаратна вентилация при болни с COVID-19 препоръчват тя да се извършва както при всички пациенти с остър респираторен дистрес синдром (ARDS). Натрупаният досега опит показва, че пневмонията, причинена от коронавируса SARS-CoV-2, е специфично заболяване, което в над 50% от случаите се проявява с тежка хипоксемия и почти нормален комлайънс на дихателната система. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.