Неврологични прояви на COVID-19


md 01/06/2020

Острото мозъчносъдово заболяване, нарушениятa в степента на съзнание и скелетно-мускулното увреждане, са най-честите неврологични прояви на COVID-19, според проучване, публикувано в списание JAMA Neurology (1, 2). SARS-CoV-2 причинява различна по тежест симптоматика: от главоболие, кашлица, фебрилитет, отпадналост, анорексия, диария и задух, до остър респираторен дистрес синдром (ARDS), налагащ апаратна вентилация. Настоящето проучване е ретроспективно и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.