Ефикасност на palbociclib в реалния живот при напреднал карцином на гърдата


md 01/06/2020

Palbociclib е високо селективен, обратим инхибитор на циклин-зависими кинази (CDK) 4 и 6, който се прилага за лечение на позитивен за хормон-рецептор (HR+) и негативен за рецептора на човешкия епидермален растежен фактор 2 (HER2-) напреднал или метастазиpал рак на гърдата. Резултатите от фаза 3 международното, рандомизирано, двойносляпо, паралелно-групово, многоцентрово клинично проучване PALOMA-3 показаха по-рано, че […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.