Ефикасност на afatinib при недребноклетъчен белодробен карцином с EGFR-мутации


md 01/06/2020

Приложението на аfatinib като първа линия на терапия при болни с недребноклетъчен белодробен карцином (non-small cell lung cancer – NSCLC) е свързано с по-голяма преживяемост без прогресия на заболяването, в сравнение с gefitinib и erlotinib, и с овладим профил на токсичност. Честотата на наблюдаваните странични ефекти е по-ниска, отколкото регистрираната в по-рано проведени клинични изпитвания. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.