Sunitinib като първа линия терапия на метастазирал бъбречноклетъчен карцином


md 01/04/2020

Бъбречно-клетъчният карцином (renal cell carcinoma – RCC) произхожда от вътрешния слой на проксималните извити каналчета на нефрона и представлява около 2% от всички злокачествени заболявания – всяка година в света се регистрират повече от 200 000 нови случая. RCC е най-честият вариант от туморите на бъбрека (85% от случаите). Един от проблемите за ранната диагноза […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.