Приложение на pegaspargase при остра лимфобластна левкемия


md 01/04/2020

Pegaspargase*, приложена като компонент на комбинирана антинеопластична химиотерапия, има предимства, в сравнение с Escherichia coli L-asparaginase, при пациенти с новодиагностицирана остра лимфобластна левкемия: сходни продължителност и величина на изчерпване на аспарагина; редуцирана имуногенност, по-удобен дозов режим (приложение на две седмици), приемлив профил на токсичност (1). Острата лимфобластна левкемия (acute lymphoblastic leukaemia – ALL, ОЛЛ) е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.