Новости за COVID-19 в началото на април


md 01/04/2020

Съвети на СЗО за защитните лицеви маски по време на COVID-19 Световната здравна организация публикува на 6 април 2020 (www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak) актуализирани указания за носенето на лицеви маски, като подчерта, че „употребата само на маска е недостатъчна, за да осигури адекватна защита – трябва да бъдат прилагани и другите мерки като хигиена на ръцете и физическа […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.