Кардио-пулмонална ресусцитация при COVID-19


md 01/04/2020

Американската кардиологична асоциация (AHA) публикува кратки указания за особеностите на интензивните грижи при пациенти с коронавирусно заболяване 2019 – COVID-19 с цел минимализиране на риска за трансмисия на вируса причинител SARS-CoV2 (1): – кардио-пулмоналната ресусцитация и ендотрахеална интубация поставят медицинския персонал на висок риск за трансмисия на заболяването от аерозолни пръски, поради което е необходима […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.