Хронична дисекация на десцендентната аорта тип В по Stanford, третирана с хибридна TEVAR


md 01/04/2020

Д-р Денис Николов, доц. д-р Николай Димитров, проф. д-р Владимир Данов, д-р Ралица Попова, д-р Владимир Корновски, д-р Наталия Дочева, д-р Иван Василев, проф. д-р Тони Веков УМБАЛ Сърце и мозък – Бургас E-mail: d.nikolov88@gmail.com Дисекация тип 2 по Stanford се получава, когато има интимално разкъсване на аортата след отделянето на лява подключична артерия. Фалшиво […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.