Цервикален паравертебрален блок под ехографски контрол с таргет горен ствол на плексус брахиалис и супраклавикуларен нерв


md 01/02/2020

Д-р Димитър Николаков1, Д-р Александар Станоевски1, Доц. д-р Сашо Асьов2, Д-р Мария Георгиева1, Д-р Веселин Велчев1, Д-р Борислав Павлов1, Д-р Ивана Стефановска-Златанов1 1Клиника по анестезиология и интензивно лечение – КАИЛ, УМБАЛ Св. Анна – София 2Клиника по травматология, УМБАЛ Св. Анна – София Цервикалният паравертебрален блок (ЦПБ), известен още като заден достъп до plexus brachialis, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.