Поддържащата терапия с ixazomib забавя прогресията на новодиагностицирания мултиплен миелом


md 01/02/2020

При пациентите с новодиагностициран мултиплен миелом (ММ), отговорили добре на индукционната терапия и претърпяли автоложна трансплантация на стволови клетки (ASCT), 2-годишната поддържаща терапия с ixazomib е асоциирана с подобряване на преживяемостта без прогресия на заболяването (progression-free survival – PFS) с 38% в сравнение с плацебо. Това показаха резултатите от първото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.