Palbociclib подобрява преживяемостта при ER+/HER2- метастатичен карцином на гърдата


md 01/02/2020

Комбинираното приложение на инхибитора на циклин-зависимите кинази (CDK) 4 и 6 palbociclib и на ароматазния инхибитор letrozole води до сигнификантно по-продължителна преживяемост без прогресия на заболяването, отколкото монотерапията с letrozole, при постменопаузални жени с естроген рецептор позитивен (ER+)/човешки епидермален растежен фактор рецептор 2 негативен (HER2-) авансирал карцином на гърдата, показаха резултатите от проучването PALOMA-2 (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.