Коронавирусни инфекции: SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCoV (SARS-CoV-2)


md 01/02/2020

Д-р Магдалена Баймакова, доц. д-р Георги Т. Попов

Катедра по инфекциозни болести

Военномедицинска академия – София

E-mail: dr.baymakova@gmail.com

Коронавирусите (CoVs) са обвити вируси с положителна едноверижна РНК, които принадлежат към подсемейство Coronavirinae, семейство Coronavirdiae (1). Установени са четири рода CoVs: Alphacoronavirus (alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Deltacoronavirus (deltaCoV) и Gammacoronavirus (gammaCoV) (2).

Провежданите през годините еволюционните анализи показват, че прилепите и гризачите са основните генетични източници на повечето alphaCoVs и betaCoVs, докато птичи видове CoVs са генетични източници на повечето deltaCoVs и gammaCoVs (3-6).

Известно е, че CoVs многократно са преминавали междувидовите бариери, а някои от тях са се превърнали и във важни човешки патогени (7, 8). Най-известните примери са вирусът на тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) – SARS-CoV, както и вирусът на Близкоизточния респираторен синдром (БИРС) – MERS-CoV.

SARS-CoV и MERS-CoV

SARS-CoV се разпространява в Китай от ноември 2002 до юли 2003. За този период са потвърдени 8098 случая като от тях 774 завършват с летален изход – леталитет 9.6% (9, 10). От юли 2003 до днес няма съобщавани и откривани нови случаи на SARS-CoV.

MERS-CoV започва своето разпространение през април 2012 от Арабския полуостров (11, 12). От април 2012 до декември 2019 са потвърдени 2499 случая като от тях 861 завършват с летален изход – леталитет 34.4% (10, 13).

Инфектираните с MERS-CoV са основно от Саудитска Арабия – 2106 случая (от тях 783 са смъртните случаи или 37.2 % леталитет) (10). През 2019 установените случаи на MERS-CoV в Саудитска Арабия са 152, от тях 51 са смъртните случаи – 33.6 % леталитет (10).

И при двете епидемии (довели до SARS и MERS) е установено, че вирусите произхождат от прилепи (естествен резервоар), като преди да достигнат до хората са минали през междинен гостоприемник – хималайска палмова циветка (Paguma larvata) за SARS-CoV и едногърбата камила (Camelus dromedarius) за MERS-CoV – а човекът се оказва краен гостоприемник (14, 15).

До декември 2019 бе известно, че шест CoVs заразяват човека, включително два alphaCoV (HCoV-229E и HKU-NL63) и четири betaCoV (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV и MERS-CoV) (16, 17).

Обикновенно HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 причиняват самоограничаващи се инфекции на горните дихателни пътища при имунокомпетентните пациенти и понякога инфекции на долните дихателни пътища при имунокомпрометирани болни и/или възрастни хора (18).

За разлика от HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, то SARS-CoV и MERS-CoV могат да причинят тежки инфекции на долните дихателни пътища с остър респираторен дистрес синдром и извънбелодробни прояви като диария, лимфоцитопения, нарушени чернодробна и бъбречна функции, както при имунокомпетентни, така и при имунокомпрометирани пациенти (19, 20, 21).

2019-nCoV (SARS-CoV-2)

На 31 декември 2019 СЗО беше информирана за случаи на пневмония с неизвестна етиология от град Ухан, провинция Хубей, Китай. Последвалите вирусологични изследвания показват, че е открит нов CoV – 2019-nCoV.

В проучване на Na Zhu и сътр., публикувано на 24 януари 2020 в New England Journal of Medicine, са представени трима пациенти с тежка пневмония, приети на 27 декември 2019 в болница в Ухан (22). Пациент № 1 е 49-годишна жена, пациент № 2 е 61-годишен мъж, пациент № 3 е 32-годишен мъж.

Пациент № 1 няма хронични заболявания, но съобщава, че от 23 декември 2019 има повишена температура (37 до 38C) и кашлица с дискомфорт в гърдите (22). Четири дни след началото на заболяването, кашлицата и дискомфортът в гърдите се влошават, но температурата спада.

Диагнозата пневмония е поставена въз основа на проведената компютърна томография (КТ) на торакс (22). Професията на пациента е търговец на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан (откъдето се смята, че е тръгнала инфекцията).

Пациент № 2 първоначално съобщава за температура и кашлица, започнали на 20 декември 2019. Респираторният дистрес се развива седем дни след началото на заболяването и се влошава през следващите два дни, като е започната и механична вентилация. За пациента е известно, че често е посещавал Huanan Seafood Wholesale Market.

За пациент № 3 няма клинични данни. Пациенти № 1 и № 3 се възстановяват и на 16 януари 2020 г. са изписани от болницата. Пациент № 2 умира на 9 януари 2020. И в трите случая новият 2019-nCoV е изолиран от бронхоалвеоларен лаваж (22).

Филогенетичният анализ показва, че 2019-nCoV има 86.9% идентичност с CoV срещан при прилепи (bat-SL-CoVZC45; GenBank accession number: MG772933.1) (22).

Трите изолирани вируса 2019-nCoV от пациентите се групират в рамките на подрод Sarbecovirus, род Betacoronavirus, с типичната организация за betaCoV: 5` нетранслиращ регион (UTR), репликационен комплекс (orf1ab), S ген, E ген, M ген, N ген, 3` UTR, и няколко неидентифицирани неструктурни отворени рамки на четене.

В статия на Lan T. Phan и сътр., публикувана на 28 януари 2020 в New England Journal of Medicine, са представени два клинични случая, показващи предаването на 2019-nCoV от човек на човек (23).

Първият клиничен случай е от 22 януари 2020 с 65-годишен мъж с анамнеза за хипертония, диабет тип 2, коронарна болест на сърцето, за която е бил имплантиран стент, и рак на белите дробове е приет в спешното отделение на болница Хошимин, Виетнам с оплаквания от леко повишена температура и умора (23).

Пациентът се разболява от треска на 17 януари, четири дни, след като той и съпругата му са отлетели от Ухан, Китай за Ханой, Виетнам. От орофарингеални проби чрез RT-PCR е получен положителен резултат за 2019-nCoV.

При постъпването в болницата мъжът е изолиран и емпирично лекуван с антивирусни средства, широкоспектърни антибиотици и поддържащи терапии. Рентгенографиите на гръдния кош показват инфилтрат в горния лоб на левия бял дроб.

На 25 януари 2020 е включен на кислородоподаване чрез назална канюла със скорост 5 l/min заради увеличаващата се диспнея с хипоксемия.

Треската изчезва на 25 януари 2020, а клиничното състояние на пациента се подобрява след 26 януари 2020. Съпругата на този болен няма клинични симптоми на заболяване. Тя е здрава към 28 януари 2020.

Вторият клиничен случай е при здравия 27-годишен син на двойката съпрузи, завърнали се от Ухан, който живее в Лонг Ан, провинция на 40 км югозападно от град Хошимин (23). Синът не е пътувал до регион, където се разпространява 2019-nCoV и не е имал никакъв известен контакт с хора, които са били в региона.

На 17 януари 2020 той се среща с баща си в На Транг в централен Виетнам и в продължение на три дни споделя хотелска стая с двамата си родители. В стаята има и климатик.

На 20 януари 2020 при сина се развива суха кашлица и треска. Той също така съобщава, че е имал повръщане и по-рядка дефекация един път преди приемането. Това дава основание да се предположи, че инкубационният период за 2019-nCoV може да е три дни или по-малко.

Когато синът посещава болница заедно с баща си на 22 януари 2020, болестта му се характеризира с треска (39C). Рентгенографиите на гръден кош и други лабораторни изследвания при този пациент не показват аномалии, освен повишено ниво на С-реактивен протеин (13.9 mg/l).

Както при бащата, така и при сина орофарингеалните проби, изследвани чрез RT-PCR, дават положителен резултат за 2019-nCoV. Поради това се смята, че бащата е източникът на инфекцията, засегнала неговия син (23). Състоянието на сина е стабилно след 23 януари 2020.

В проучване на Qun Li и сътр., публикувано на 29 януари 2020 в New England Journal of Medicine, се представят първите 425 случая с пневмония, причинена от 2019-nCoV (18). Средната възраст на пациентите е 59 години (диапазон: 15-89), а 56% (240/425) са от мъжки пол. Авторите не съобщават за случаи на 2019-nCoV при деца под 15-годишна възраст.

Пациентите са разделени в три групи: първа група, преди 1 януари 2020 (n=47), втора група, от 1 до 11 януари 2020 (n=248) и трета група, от 12 до 22 януари 2020 (n=130). Случаите от първата група (или по-ранната фаза на епидемията) са в по-млада възраст (56 години) и 55% от тях са били в непосредствен контакт с Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан (25).

При трета група (края на изследвания период) се наблюдава повишаване на средната възраст (61 години) и само 6% от тези пациенти са имали връзка с Huanan Seafood Wholesale Market.

Делът на засегнатите от 2019-nCoV здравни служители нараства постепенно през трите периода (от 0 до 7%). Установено е, че средният инкубационен период е 5.2 дни (95% CI: 4.1-7).

Qun Li и сътр. изчисляват, че до 4 януари 2020 темпът на растеж на епидемията е 0.10 на ден (95% CI: 0.050-0.16), а времето на удвояване на случаите е 7.4 дни (95% CI: 4.2-14). Коефициентът за възпроизводимост R0 (basic reproduction number) при 2019-nCoV е 2.2 (95% CI: 1.4-3.9).

R0 е осреднения брой случаи, които един инфекциозно болен (носител) може да генерира в течение на характерния за дадената инфекциозна болест контагиозен период. При R0 1 епидемията продължава.

В случая с 2019-nCoV и установен R0=2.2, това означава, че средно всеки пациент с 2019-nCoV може да разпространи вируса към 2.2 други човека. При SARS-CoV коефициентът R0 е около 3 и е добре известно, че епидемията от SARS-CoV е успешно овладяна чрез изолиране на пациентите и внимателен инфекциозен контрол. Основното ограничение на коефициента R0 за 2019-nCoV е, че той е изчислен на база на данните до 4 януари 2020, а след това случаите се увеличиха много.

В проучване на Nanshan Chen и сътр., публикувано на 30 януари 2020 в списание Lancet, се представят епидемиологичните и клинични характеристики на пневмония, причинена от 2019-nCoV при 99 пациенти от Ухан, Китай (25).

За 49% (49/99) от случаите има епидемиологични данни, че са били на експозиция на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан (25). Нито един от пациентите не е медицински персонал. Средната възраст за всички болни е 55.5+/-13.1 години (диапазон: 21-82), като по-често засегнат е мъжкия пол (68%; 67/99).

При 51% (50/99) от пациентите са установени хронични заболявания – сърдечносъдови и мозъчносъдови (40%; 40/99), на ендокринната система (13%), на храносмилателната система (11%), на дихателната система (1%), на нервната система (1%) и онкологично заболяване (1%).

При приемането, повечето пациенти са имали температура (83%; 82/99) или кашлица (82%), а една трета са имали задух (31%). При 33% (33/99) от болните са съобщени коморбидни състояния като остър респираторен дистрес синдром (17%), септичен шок (4%).

При приемането в лечебното заведение, левкоцитите са били над горната референтна граница при 24% (24/99) от пациентите, а при други 9% под долната референтна граница. При 38% от случаите са установени неутрофили над нормата.

При 51% от болните хемоглобинът е бил под долната референтна граница, а при 12% тромбоцитите са под нормалния диапазон. При 43-ма пациенти е установена различна степен на нарушения в чернодробната функция, с AST или ALT над горна референтна граница.

Авторите установяват и повишени стойности на прокалцитонин (при 6%; 6/99), ESR (85%; 84/99), серумен феритин (63%; 62/99) и CRP (86%; 63/73). Всички пациенти са тествани за девет респираторни патогенa и при никой не e открит друг респираторен вирус, освен 2019-nCoV.

От рентгенографията на гръден кош е установена двустранна пневмония при 75% (74/99) от пациентите и едностранна пневмония при 25% (25/99). Всички болни са изолирани и терапията при тях е включила приложението на oseltamivir (75 mg на всеки 12 часа, перорално), ganciclovir (0.25 g на всеки 12 часа, интравенозно), lopinavir и ritonavir (500 mg два пъти дневно, перорално).

Продължителността на проведеното антивирусно лечение е 3-14 дни (средно 3 дни). Повечето са лекувани и с антибиотици – 25% от пациентите са били лекувани с един антибиотик, а 45% са получавали комбинирана антибиотична терапия. Използваните антибиотици са цефалоспорини, хинолони, карбапенеми, tigecycline срещу метицилин-резистентния Staphylococcus aureus, linezolid и противогъбични лекарства.

Продължителността на терапията с антибиотици е 3-17 дни (средно 5 дни). 19% от болните са лекувани с methylprednisolone sodium succinate, methylprednisolone и dexamethasone, в продължение на 3-15 дни (средно 5 дни).

Към 25 януари 2020 г., когато приключва проучването, са изписани 31 пациента, при 11 е настъпил летален изход, а останалите 57 случаи все още се наблюдават и лекуват в лечебното заведение (25).

От 11-те починали болни, седем са над 60-годишна възраст, осем са имали лимфопения, седем са имали двустранна пневмония, трима са имали артериална хипертония, а един е бил страстен пушач (25).

В проучване на Roujian Lu и сътр., публикувано на 30 януари 2020 в Lancet, е представен филогенетичен анализ на 2019-nCoV (26). Изследван е бронхоалвеоларен лаваж от девет пациенти (от които осем са посещавали Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан).

Според филогенетичния анализ, откритият от тях 2019-nCoV има 87.99% идентичност с CoV срещан при прилепи (bat-SL-CoVZC45) и 87.23% идентичност с друг CoV, срещан при прилепи (bat-SL-CoVZXC21), и по-далечно сходство със SARS-CoV (около 79% идентичност) и MERS-CoV (около 50% идентичност).

Филогенетичният анализ показва, че 2019-nCoV попада в подрод Sarbecovirus, род Betacoronavirus (26). Авторите споделят, че въпреки високото значение на прилепите за разпространението на CoVs, няколко факта предполагат, че друго животно действа като междинен гостоприемник на 2019-nCoV между прилепите и хората (26).

Първо, заразата е била съобщена за първи път в края на декември 2019 г., когато повечето видове прилепи в Ухан зимуват. Второ, прилепи не са били продавани или намерени на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан, докато същевременно различни други неводни животни (включително бозайници) са били продавани на този пазар.

Трето, идентичността на 2019-nCoV с bat-SL-CoVZC45 и bat-SL-CoVZXC21 е под 90%, следователно тези два прилепови CoVs не са преки предци на 2019-nCoV. Четвърто, както при SARS-CoV, така и при MERS-CoV, прилепите се оказват естествен резервоар, а друго животно се явява междинен гостоприемник, а хората всъщност са крайни гостоприемници.

Въз основа на тези данни, най-вероятно е 2019-nCoV да има за естествен резервоар прилепите като преди да достигне до човека е преминал през междинен гостоприемник – неустановено засега животно, продавано на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан.

В статия на Camilla Rothe и сътр., публикувана на 30 януари 2020 в New England Journal of Medicine, са представени клинични случаи на инфекция с 2019-nCoV, придобита извън Азия, при която изглежда, че предаването на вируса е настъпило по време на инкубационния период при китайска гражданка, посетила за четири дни Германия (27).

На 24 януари 2020 здрав немски бизнесмен (пациент № 1) на 33-годишна възраст се оплаква от възпалено гърло, втрисане и миалгия (27). На следващия ден развива треска (39C), заедно с продуктивна кашлица.

До вечерта на 26 януари, мъжът започна да се чувства по-добре и се връща на работа на 27 януари. Преди появата на клиничните симптоми, на 20 и 21 януари 2020 г., той е присъствал на срещи с китайски бизнес партньор в неговата компания близо до Мюнхен.

Бизнес партньорката е от Шанхай и посещава Германия между 19 и 22 януари. По време на престоя си в Германия тя е била без признаци или симптоми на инфекция, но по време на обратния полет към Китай се разболява и при пристигането си в Китай е дала положителен резултат за 2019-nCoV.

На 27 януари тя информира компанията за болестта си. Започнато е проследяване на контактите и така пациент № 1 е изпратен за допълнителна оценка и преглед в Клиниката по инфекциозни болести и тропическа медицина в Мюнхен.

По време на прегледа той е афебрилен и добре. Съобщава, че няма предишни или хронични заболявания и че не е имал пътуване в чужбина в рамките на 14 дни преди появата на симптомите.

От взетите два назофарингеални тампона и една проба от храчка е получен чрез qRT-PCR положителен резултат за 2019-nCoV. Осъщественият qRT-PCR показва високо вирусно натоварване от 108 копия на милилитър в храчката на пациент № 1.

На 28 януари 2020 трима други служители в немската компания са дали положителен резултат за 2019-nCoV (пациенти от № 2 до № 4). От тези нови трима пациенти само пациент № 2 е имал контакт с китайската гражданка, а пациенти № 3 и № 4 са имали контакт само с пациент № 1.

В съответствие с препоръките на здравните власти в Германия, четиримата болни с потвърдена инфекция с 2019-nCoV са изолирани и приети за наблюдение в лечебно заведение. Засега нито един от тях не показва признаци на тежко клинично заболяване.

Тези случаи на инфекция с 2019-nCoV са диагностицирани в Германия и предаването на инфекцията е станало извън пределите на Азия. Изглежда инфекцията е била предадена през инкубационния период на китайската гражданка, при която заболяването е било кратко и неспецифично.

Фактът, че безсимптомни хора могат да бъдат потенциални източници на инфекцията с 2019-nCoV, може да наложи преоценка на динамиката на предаване на тази инфекция. В този контекст откриването на 2019-nCoV и високото вирусно натоварване в храчка при пациент № 1 буди безпокойство за продължително отделяне на 2019-nCoV и след възстановяване.

Въпреки тези опасения и четиримата пациенти, които са наблюдавани в Мюнхен, са прекарали лека клинична форма на тази инфекция и са били хоспитализирани основно за целите на общественото здравеопазване.

В статия на Michelle Holshue и сътр., публикувана на 31 януари 2020 в New England Journal of Medicine, е представен първия случай на 2019-nCoV в САЩ (28). На 19 януари, 35-годишен мъж посещава клиника за спешна помощ във Вашингтон, с 4-дневни оплаквания от кашлица и субективна треска (28).

Пациентът споделя, че се е върнал във Вашингтон на 15 януари 2020 г., след като е пътувал до Ухан, Китай, където е посетил своето семейство. Мъжът съобщава, че е видял информациите от американските Centers for Disease Control and Prevention (CDC) за епидемията от нов коронавирус в Китай и поради своите симптоми и скорошното си пътуване до Китай решава да се обърне към медицински специалист.

Освен анамнеза за хипертриглицеридемия, пациентът е здрав непушач. Физикалният преглед показва телесна температура 37.2C, кръвно налягане 134/87 mm/Hg, пулс 110 уд/минута, дихателна честота 16 вдишвания в минута и насищане с кислород 96%.

При рентгенография на гръдния кош не се установяват аномалии. Тестът NAAT за грип тип А и грип тип В е отрицателен. Получена е проба от назофарингеален тампон и същата е отрицателна за всички тествани патогени, включително грип тип А и грип тип В, параинфлуенца, респираторен синцитиален вирус, риновирус, аденовирус и четирите често срещани коронавируса, за които е известно, че причиняват заболявания при хората (HKU1, NL63, 229E и OC43).

Пациентът е изписан за домашно лечение и наблюдение. Въпреки това, до CDC са изпратени серум и тампонни проби от назофаринкса и орофаринкса. На 20 януари CDC потвърждава, че чрез извършен rRT-PCR назофарингеалните и орофарингеалните тампони на пациента са дали положителен резултат за 2019-nCoV.

След тези резултати мъжът е приет в болница. В периода от втория до петия ден от хоспитализацията (6-и до 9-и ден от болестта) жизнените показатели на мъжа остават до голяма степен стабилни, с изключение на развитието на прекъсваща треска, придружена от периоди на тахикардия.

Пациентът продължава да съобщава за непродуктивна кашлица и изглежда уморен. В следобедните часове на втория ден от болничния престой болният съобщава за коремен дискомфорт, последван от двукратно изхождане за една нощ.

Взета е проба от втората дефекация и заедно със серум и назофарингеални и орофарингеални проби са тествани чрез rRT-PCR. Получават се положителни резултати за 2019-nCoV от изпражненията и от назофарингеалните и орофарингеалните проби, а от серума – отрицателен резултат.

Терапията включва прилагането на средства за облекчаване на клиничните симптоми. Осъществена е антипиретична терапия, състояща се от 650 mg acetaminophen/paracetamol (на всеки 4 часа) и 600 mg ibuprofen (на всеки 6 часа).

За продължителната си кашлица пациентът получава 600 mg guaifenesin и приблизително 6 литра нормален физиологичен разтвор (през първите 6 дни от хоспитализацията). Лабораторните резултати на 3-и и 5-и ден от хоспитализацията (7-и и 9-и ден на заболяването) показват данни за левкопения, лека тромбоцитопения и повишени нива на креатинкиназата.

В допълнение, на петия ден от хоспитализацията са установени повишени стойности на алкална фосфатаза, аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа. На третия ден в болницата (7-и ден на заболяването) е направена рентгенография на гръдния кош, която не показва данни за инфилтрати или аномалии.

На петия ден от хоспитализацията (9-и ден на заболяването) направената нова рентгенография на гръдния кош показва данни за пневмония в долния лоб на левия бял дроб.

Тези рентгенографски находки съвпадат с промяна в дихателния статус, започващ вечерта на петия ден от болничния престой, когато стойностите на насищане с кислород на пациента, измерени чрез пулсова оксиметрия, падат до 90%. На шестия ден на болния е подаван допълнителен кислород, доставен чрез назална канюла при 2 l/min.

Започнато е лечение с vancomycin (натоварваща доза от 1750 mg, последвана от 1 g интравенозно на всеки 8 часа) и cefepime (прилаган венозно на всеки 8 часа). На шестия ден от хоспитализацията (10-и ден на заболяването), четвъртата рентгенография на гръдния кош показва находка, съответстваща на атипична пневмония, и при аускултацията са установени двустранно хрипове.

Като се имат предвид рентгенографските находки, решението за прилагане на кислород, продължаващата треска на пациента и постоянните положителни резултати за 2019-nCoV, лекуващият екип решава да приложи антивирусна терапия. Вечерта на седмия ден от болничния престой е започнато лечение с интравенозен remdesivir, без да са наблюдавани нежелани реакции във връзка с инфузията.

Remdesivir е антивирусно лекарство, разработено за терапия при ВХТ Ебола и ВХТ Марбург, като след това е установено че има антивирусна активност и срещу по-отдалечени вируси като респираторен синцитиален вирус, Argentinian mammarenavirus, Lassa mammarenavirus и MERS-CoV. Възможна е антивирусна активност на remdesivir и срещу SARS-CoV и Henipavirus, а потенциално и срещу 2019-nCoV.

Вечерта на седмия ден от хоспитализацията е спрян vancomycin, а на следващия ден е спрян и cefepime. На осмия ден от болничния престой (12-и ден на заболяването) клиничното състояние на пациента се подобрява.

Допълнително подаваният кислород е преустановен. Апетитът на болния се подобрява и към 30 януари 2020 г. пациентът остава хоспитализиран. Той е афебрилен и всички симптоми са отзвучали, с изключение на кашлицата, която намалява по тежест.

В проучване на Joseph T. Wu и сътр., публикувано на 31 януари 2020 в Lancet, се прави оценка на размера на епидемията от 2019-nCoV, като авторите прогнозират и степента на вътрешнокитайския и глобален риск за общественото здравеопазване (29).

Към 25 януари, те изчисляват, че коефициентът за възпроизводимост R0=2.68 (95% CrI: 2.47-2.86) и период на удвояване на епидемията от 6.4 дни (95% CrI: 5.8-7.1). На база на наличните данни към 25 януари, те изчисляват, че реално инфектираните с 2019-nCoV в Ухан са 75 815 човека (95% CrI: 37 304-130 330).

Те също така изчисляват, че случаите на внесена инфекция с 2019-nCoV от Ухан в Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шънджън са съответно 461 (227-805), 113 (57-193), 98 (49-168), 111 (56-191) и 80 (40-139).

Според този научен екип, тъй като това са главните китайски градове, които заедно представляват 53% от всички международни въздушни пътувания от Китай и 69% от международните въздушни пътувания извън Азия, а Чунцин е с население от 32 милиона души, то в такъв случай разпространението на епидемията от 2019-nCoV в тези градове ще има ключово значение и за нейното разпространение в света.

За проучването важи същото основно ограничение както и при проучването на Qun Li и сътр., че направените статистически анализи са на база на наличната информация за 2019-nCoV до 25 януари 2020.

Превенция

За намаляване на експозицията и предаването на редица инфекциозни заболявания, в това число и на 2019-nCoV, стандартните препоръки на СЗО включват отлична хигиена на ръцете и дихателните пътища, както и прилагането на практики за получаване на безопасна храна (10). Освен това СЗО препоръчва (10):

– Често миене на ръцете с използване на алкохолен разтвор при търкане на ръцете или сапун и вода

– Когато кашляме и/или кихаме да покриваме устата и носа си със сгънат лакът или тъкан, след което, ако сме използвали тъкан, същата се изхвърля веднага и следва измиване на ръцете

– Да се избягва тесен контакт с всеки, който има треска и кашлица

– Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане потърсете лекарска помощ и споделете с лекар историята на пътуванията ви

– При посещение на живи пазари в райони, където има установени случаи на 2019-nCoV, избягвайте директния незащитен контакт с живи животни, както и с повърхности, които са в контакт с животни

– Трябва да се избягва консумацията на сурови или недобре термично обработени животински продукти. Съгласно добрите практики за безопасност на храните трябва да се работи внимателно със сурово месо, мляко и животински органи, за да се избегне кръстосано замърсяване с неварени храни.

Заключение

Към 2 февруари 2020 инфекцията с 2019-nCoV продължава своето бурно развитие. Все още не е известен междинният гостоприемник от когото инфекцията е преминала към човека, най-вероятно става въпрос за бозайник, продаван на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан.

Важно значение има и коефициентът R0 да бъде сведен под единица.

Епидемията с 2019-nCoV надминава по мащаб и брой засегнати хора предходните две епидемии от SARS-CoV и MERS-CoV.

За актуална информация, може да следите уеб страниците на СЗО:

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

The Coronavirus Study Group (CSG) на Международния комитет за таксономия на вирусите (International Committee on Taxonomy of Viruses) на 12 февруари смени името на вируса със severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Острото респираторно заболяване, причинено от SARS-CoV-2, бе наречено COVID-19.

Използвани източници:

1. Chen Y., Liu Q., Guo D. Emerging coronaviruses: genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol. 2020; Ahead of Print. DOI: 10.1002/jmv.25681

2. International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Coronaviridae (Virus Taxonomy: 2018b Release) https://talk.ictvonline.org 2 February 2020

3. Arabi Y., Balkhy H., Hayden F. et al. Middle East respiratory syndrome. N Engl J Med. 2017; 376(6): 584-594

4. Azhar E., Hui D., Memish Z. et al. The Middle East respiratory syndrome (MERS). Infect Dis Clin North Am. 2019; 33(4): 891-905

5. Cui J., Li F., Shi Z. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol. 2019; 17(3): 181-192

6. Hui D., Zumla A. Severe acute respiratory syndrome: historical, epidemiologic, and clinical features. Infect Dis Clin North Am. 2019; 33(4): 869-889

7. Song Z., Xu Y., Bao L. et al. From SARS to MERS, thrusting coronaviruses into the spotlight. Viruses. 2019; 11(1): E59

8. Su S., Wong G., Shi W. et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol. 2016; 24(6): 490-502

9. de Wit E., van Doremalen N., Falzarano D. et al. SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses. Nat Rev Microbiol. 2016; 14(8): 523-534

10. World Health Organization (WHO). Novel Coronavirus (2019-nCoV) www.who.int 2 February 2020

11. Faridi U. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV): impact on Saudi Arabia, 2015. Saudi J Biol Sci. 2018; 25(7): 1402-1405

12. Hui D., Azhar E., Kim Y. et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus: risk factors and determinants of primary, household, and nosocomial transmission. Lancet Infect Dis. 2018; 18(8): e217-e227

13. Hui D. Epidemic and emerging coronaviruses (Severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome). Clin Chest Med. 2017; 38(1): 71-86

14. Luk H., Li X., Fung J. et al. Molecular epidemiology, evolution and phylogeny of SARS coronavirus. Infect Genet Evol. 2019; 71: 21-30

15. Vijay R., Perlman S. Middle East respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome. Curr Opin Virol. 2016; 16: 70-76

16. Forni D., Cagliani R., Clerici M. et al. Molecular evolution of human coronavirus genomes. Trends Microbiol. 2017; 25(1): 35-48

17. Yin Y., Wunderink R. MERS, SARS and other coronaviruses as causes of pneumonia. Respirology. 2018; 23(2): 130-137

18. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) www.cdc.gov 2 February 2020

19. Al-Hazmi A. Challenges presented by MERS corona virus, and SARS corona virus to global health. Saudi J Biol Sci. 2016; 23(4): 507-511

20. Dyall J., Gross R., Kindrachuk J. et al. Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome: Current therapeutic options and potential targets for novel therapies. Drugs. 2017; 77(18): 1935-1966

21. Gao H., Yao H., Yang S. et al. From SARS to MERS: evidence and speculation. Front Med. 2016; 10(4): 377-382

22. Zhu N., Zhang D., Wang W. et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020

23. Phan L., Nguyen T., Luong Q. et al. Importation and human-to-human transmission of a novel coronavirus in Vietnam. N Engl J Med. 2020

24. Li Q., Guan X., Wu P. et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med. 2020

25. Chen N., Zhou M., Dong X. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; Ahead of Print. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7

26. Lu R., Zhao X., Li J. et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020

27. Rothe C., Schunk M., Sothmann P. et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany. N Engl J Med. 2020

28. Holshue M., DeBolt C., Lindquist S. et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020

29. Wu J., Leung K., Leung G. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study. Lancet. 2020

Novo Nordisk