Хирургично отстраняване на заклещен фрагмент от водач и екстракция на интракоронарен стент, последвани от аорто-коронарен байпас


md 01/02/2020

Д-р Александър Георгиев1, д-р Петър Узов1, Проф. д-р Владимир Данов, дм, 1, 2, 3, Д-р Йордан Красналиев 1 Клиника по Кардиохирургия УМБАЛ Сърце и Мозък – Плевен 2 Научно изследователски институт (НИИ), Медицински университет (МУ) – Плевен 3 Университет Ангел Кънчев – Русе Перкутанната коронарна ангиопластика е широко застъпена в лечението на пациенти с комплексирана […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.