Човешка гранулоцитна анаплазмоза


md 01/02/2020

Д-р Магдалена Баймакова, Доц. д-р Георги Т. Попов Катедра по инфекциозни болести, Военномедицинска академия – София E-mail: dr.baymakova@gmail.com Повечето от случаите на човешка гранулоцитна анаплазмоза (ЧГА), причинена от Грам-негативните интрацелуларни бактерии Anaplasma phagocytophilum, се развиват при хора, които имат експозиция или ухапване от Ixodes-кърлежи (1, 2). Кърлежите Ixodes persulcatus-complex се приемат за компетентни вектори за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.