Semaglutide е с предимства пред canaglifozin като втора линия терапия на ЗДТ2


md 01/12/2019

Стандартите за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) препоръчват индивидуализиран подход при избора на лекарствена терапия. Освен постигане на адекватен гликемичен контрол, съществуват и други фактори, които трябва да се имат предвид: ефекти върху телесното тегло; риск за хипогликемия; наличие на съпътстващи заболявания (особено сърдечносъдови). При неуспех за поддържане на добър контрол на гликирания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.