Приложение на антикоагуланти при предсърдно мъждене в клиничната практика


md 01/12/2019

Между 2.7 и 6.1 милиона души в САЩ страдат от предсърдно мъждене (ПМ) – това са 9% от възрастните над 65 години и 2% от по-младите. Затова, ПМ с придружаващите го рискове за здравето, се очертава като социално значимо заболяване и честотата му предстои да се увеличава, с изразената демографска тенденция за застаряване на населението. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.