Превенция на HPV инфекция при HIV позитивни – нови указания


md 01/12/2019

Нови указания за превенция, ваксиниране и скрининг на ано-генитални преканцерозни заболявания, причинени от HPV, при болни с HIV бяха публикувани в Journal of Clinical Oncology (1). Хората с HIV инфекции имат значително по-висока честота на цервикални и анални сквамозни интраепителни лезии (SIL), както и на цервикални и анални карциноми, в сравнение с общата популация (2, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.