Миграция на тромб в басейна на LCX при тромботична оклузия на LAD


md 01/12/2019

Д-р Иван Василев, Доц. д-р Николай Димитров, Д-р Денис Николов, Проф. д-р Владимир Данов, Д-р Наталия Дочева, Проф. д-р Тони Веков УМБАЛ Сърце и мозък – Бургас E-mail: ivan.vassilev88@gmail.com Според препоръките на европейското дружество по кардиология за четвърта универсална дефиниция на миокардния инфаркт (2018 г.), миокарден инфаркт (МI), причинен от атеротромбозна коронарна артериална болест (CAD) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.