Клинично приложение на фиксирана комбинация insulin degludec/liraglutide при ДТ2


md 01/12/2019

Фиксираната дозова комбинация insulin degludec/liraglutide* (IDegLira) осигурява допълнително подобрение на гликемичния контрол, с по-малко нежелани странични ефекти, при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), които са с недостатъчно добре контролирано заболяване при монотерапия с агонист на рецептора на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1RA) или базален инсулин. Данните са от обзор на фармакологията, фармакокинетиката, ефикасността и профила на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.