Eхокардиографска диагноза на пълния атриовентрикуларен септален дефект


md 01/12/2019

Д-р Зорница Василева, проф. д-р Анна Кънева, д.м. Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София E-mail: drvass@abv.bg Ехокардиографията е основното образно изследване при предоперативната оценка на пациентите с атриовентрикуларен септален дефект (АВСД). Двуразмерната ехокардиография, цветният, пулсов и континуален Доплер в различни проекции позволяват прецизиране на анатомията на дефекта, на големината на междупредсърдните и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.