Диагностични възможности на ендоскопската ехография, съпоставени с магнитно-резонансната холангиопанкреатография и компютърната томография, при пациенти с обструктивен иктер


md 01/12/2019

Доц. д-р Антон Тонев, д.м.1, Д-р Александър Златаров, д.м.1, Д-р Таня Кирилова, д.м.1, Доц. д-р Костадин Ангелов, д.м.2 1 Първа клиника по хирургия, УМБАЛ Св. Марина – Варна 2 Клиника по хирургични болести, УМБАЛ Александровска – София Имейл: teraton@abv.bg и dr.k.angelov@gmail.com Разширяващият се спектър от терапевтични възможности за пациенти с механична жълтеница налага точна оценка […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.