Адювантна терапия с pertuzumab и trastuzumab при ранен HER2-позитивен карцином на гърдата


md 01/12/2019

Pertuzumab, приложен в комбинация с trastuzumab и химиотерапия, води до сигнификантно подобряване на честотата на свободната от инвазивно заболяване преживяемост при жените с HER2-позитивен, операбилен карцином на гърдата, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Trastuzumab е хуманизирано моноклонално антитяло, насочено срещу рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (human […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.