Съвременна диагностика на ГЕРБ – Лионски консенсус01/10/2019

Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ, GERD) e с честота 8-33%, като засяга всички възрастови групи, има сходна заболеваемост при двата пола и е свързана със значителни болнични разходи, дължащи се основно на диагностичните методи и терапията с инхибитори на протонната помпа (proton pump inhibitors – PPI) (1). В основата на диагнозата е идентифицирането на езофагеални мукозни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.