Респираторни вирусни инфекции


md 01/10/2019

Д-р Анелия Гоцева1, Доц. д-р Георги Попов2 1. Лаборатория Вирусология, Военномедицинска академия – София 2. Катедра по инфекциозни болести, ВМА- София Е-mail: anelialg@abv.bg Респираторните инфекции са полиетиологична група остри инфекциозни заболявания, предимно с вирусна етиология. Те заемат значителен дял от инфекциозната патология и имат водещо място в заболяемостта (съвкупност от новите, появили се и регистрирани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.