Резултатите от CREDENCE променят лечението на пациентите със ЗДТ2 и нефропатия


md 01/09/2019

Приемът на canagliflozin води до безспорни предимства при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) като понижаване на риска за бъбречна недостатъчност и за други неблагоприятни бъбречни и сърдечносъдови крайни резултати, в сравнение с плацебо, при добър профил на безопасност. Това показват основните резултати от проучването CREDENCE*, публикувани в New […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.