Неметастазирал резистентен на кастрация карцином на простатата – перспективи при високорисковите случаи


md 01/09/2019

Приложението на потентния директен андроген рецепторен антагонист enzalutamide*, който таргетира хормон-регулирания траскрипционен фактор, при мъже с неметастазирал, резистентен на кастрация, карцином на простатата (non-metastatic castration-resistant prostate cancer – nmCRPC) е свързано със сигнификантно удължаване на свободната от метастази преживяемост (metastasis-free survival – MFS). Лечението с този медикамент води и до значимо удължаване на интервала до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.