Дебелоиглена биопсия за диагностика и лечение на карцином на гърдата


md 01/09/2019

Д-р Мариела Василева-Славева1*, дм, Доц. д-р Свилен Маслянков1, дм, Д-р Ася Консулова2, дм Клиника по хирургия Проф. Александър Станишев, Университетска болница Александровска – София Клиника по медицинска онкология, Комплексен онкологичен център – Бургас Еmail: sscvasileva@gmail.com България е на едно от последните места по 5-годишна преживяемост от онкологични заболявания в Европа. За пациентите с карцином на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.