Ранното болнично приложение на sacubitril/valsartan ефективно овладява острата сърдечна недостатъчност


md 01/06/2019

Резултатите от продължението на PIONEER-HF*, представени на тазгодишната среща на American College of Cardiology, показват, че при болни с остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност (СН) ранното започване на ангиотензин-рецепторен неприлизинов антагонист (ARNI) sacubitril/valsartan подобрява биохимичните показатели за сърдечна дисфункция и понижава честотата на рехоспитализации по-ефективно в сравнение със стандартната терапия (1). В проучването лечението със sacubitril/valsartan […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.