Прогностични фактори и резултати от лечението на остра мезентериална венозна тромбоза


md 01/06/2019

Д-р Константин Костов, д.м. Секция по обща, висцерална и спешна хирургия, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов – София E-mail: dr.k.kostov@gmail.com Проучването ни анализира нашия опит при пациенти с остра мезентериална венозна тромбоза (МВТ) и определя подходяща стратегия за лечението на това рядко заболяване. Обработени са данни на 29 пациенти с остра МВТ, оперирани от януари 2015 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.