Нови европейски указания за диагностика и лечение на метастатичен недребноклетъчен карцином на белите дробове


md 01/06/2019

European Society for Medical Oncology (ESMO) публикува нови практически указания за поведение при пациенти с локално напреднал и метастатичен недребноклетъчен карцином на белите дробове (mNSCLC) (1). Диагноза Бронхоскопията е идеален метод за оценка на централни лезии и може да се приложи с бронхиален лаваж, четкова, бронхиално и трансбронхиална биопсия. Ендобронхиалният ултразвук (EBUS) и/или ендоскопския ултразвук […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.