Нови данни за клиничната ефикасност на semaglutide


md 01/06/2019

Няколко нови проучвания от фаза 3а програмата PIONEER* доказаха клиничната ефикасност и профила на безопасност на semaglutide – нова перорална форма на медикамента за еднократно дневно приложение (1-4). Semaglutide e рецепторен аналог на човешкия глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1 RA). Пероралният semaglutide e първият GLP-1 RA – таблетна форма, намиращ се във фаза 3 на клинични пручвания, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.