Mirabegron за лечение на синдром на свръхактивния пикочен мехур


md 01/06/2019

Mirabegron* – първият бета-3 адренергичен рецепторен агонист, регистриран за симптоматично лечение на неотложност, повишена честота на уриниране и/или инконтиненция при неотложност, които може да настъпят при възрастни пациенти със синдром на свръхактивен пикочен мехур (СПМ) – е ефикасна и с добър профил на безопасност терапевтична алтернатива на антимускариновите средства (1,2). Свръхактивният пикочен мехур (СПМ, overactive […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.