Клинични характеристики и диагностични методи при остра мезентериална артериална тромбоза


md 01/06/2019

Д-р Константин Костов, д.м. Секция по обща, висцерална и спешна хирургия, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов – София E-mail: dr.k.kostov@gmail.com Целта на настоящето проучване е да се анализира острата мезентериална исхемия (ОМзИ) като спешно съдово коремно заболяване, като се проследят и оценят рисковите фактори, идентифицирането, лечението и резултатите от него. Обработени са данни на 34 пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.