Гестационният диабет е рисков фактор за постпартална депресия


md 01/06/2019

Гестационният диабет (ГД) е независим рисков фактор за постпартална депресия (ППД) при първораждащи жени, показаха резултатите от най-голямото популационно проучване в тази област, публикувани в списание Depression & Anxiety (1). Към момента има само няколко по-големи проучвания, които са с противоречиви резултати поради ограничена налична информация. Настоящото проучване е национално, проспективно, кохортно и включва 707 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.