Canagliflozin за първична и вторична превенция на сърдечносъдови събития


md 01/06/2019

Лечението с инхибитора на натриево-глюкозния котранспортер 2 (sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor – SGLT2i) canagliflozin* води до понижаване на риска за бъдещи сърдечносъдови и бъбречни събития при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), независимо от това дали те имат или не анамнеза за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) – медикаментът осигурява и първична, и вторична превенция (1, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.