Статините показват значими ползи и при по-възрастните пациенти


md 01/04/2019

Нов мета-анализ, публикуван през февруари 2019 в списание Lancet от Cholesterol Treatment Trialists` Collaboration, показа, че статините намаляват сърдечносъдовите събития (ССС) във всички възрастови групи, в т.ч. и при по-възрастните хора – над 75-годишна възраст (1). Статиновата терапия е с доказана полза за намаляване на ССС и смъртността, но голяма част от досегашните изследвания включват […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.