Съвременен поглед върху остеоартрита


md 01/04/2019

В резултат на развитието на молекулярната биология и на ключови открития в областта, остеоартритът (OA) е предефиниран – от болест на износването, водеща до тъканна деструкция и инвалидизация – в много комплексно и мултифакторно заболяване, развитието и прогресията на което могат да бъдат променени чрез способите на тъканното инженерство (1). Лечението все още се базира […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.